• มีความตั้งใจ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • สอนได้และพร้อมเรียนรู้งาน
 • สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี

1 hour ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปวช. / ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านคลังสินค้า
 • หรือมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • งานด้านบัญชีลูกหนี้ ติดตามหนี้
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เอกสารด้านภาษี

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบและงานปิดงบการเงิน
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบริหารบัญชีทั้งระบบ

24-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในระดับหัวหน้างานสินเชื่อ

23-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม winspeed

23-Jan-17

 

Applied

Accounting Manager (Salaya )

--

Bangkok Area - Nakornpatom

 • GL AP AR
 • Cost Account Management
 • Industrial Account

23-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จบปริญญาตรี ด้านบัญชี เท่านั้น
 • ที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Jan-17

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแก้ไขสูตรและค่าแรงการผลิต
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรง
 • คำนวณราคาขายด้วยระบบคอมพิวตอร์

20-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP, AX,Oracle

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานสมุห์บัญชีมาอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบการรายงานภาษีอากร

19-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for determining the scope
 • To take care of the company's audit planning
 • Identify factors causing deficient conditions

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied

Head of Accounting

Food Star Co., Ltd.

Bangkok Area - Nakornpatom

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • Experience in finance management
 • Working with governmental institutions

09-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.