• ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก และงานอื่น ๆ
 • จัดทำ ดูแล ตรวจสอบ ปิดงบต่าง ๆ ได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

1 hour ago

 

Applied
 • Open Purchase Order's,
 • File all documents correctly
 • Work with Box and Label Company

1 hour ago

 

Applied
 • Basic salary + bonus + allowance
 • Reviewing general ledger (GL) account
 • Diploma / degree in accounting / finance

1 hour ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Financial Analyst
 • Business Analysis
 • Commercial Finance

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

 

Applied
 • ฝ่ายบัญชีหรือบัญชีสรรพากร
 • ตรวจสอบ ดูแลด้านลูกหนี้ /เจ้าหนี้ งานวางบิล
 • จบด้านบัญชีมาโดยตรง สามาถลงบัญชีได้

1 hour ago

 

Applied
 • ละเอียดรอบครอบ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ตั้งใจทำงาน ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

1 hour ago

 

Applied
 • จบบัญชี วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • ชอบงานเอกสาร ใจรักมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้า

1 hour ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • บันทึกข้อมูลลงในระบบของธนาคาร

1 hour ago

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน

1 hour ago

 

Applied
 • Account Receivable and Collection Manager
 • Credit Control / Accounting
 • Dynamic and Leadership skills

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Accounting,M&A,FA
 • Finance,Analyat

1 hour ago

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • Risk Management & Internal Audit
 • risk management strategies and plans
 • Bank,Service,Retail, Audit Firm, FMCG Exp.

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting Manager, near BTS Asoke
 • Accounting&Finance Manager, Lardprao/Ramkhamheang
 • Able to communicate in English and SAP preferred

1 hour ago

 

Applied
 • Central Bangkok
 • MNC FMCG Company
 • Part of a strong Finance team

1 hour ago

 

Applied
 • 1-3 years' experience in accounting or finance
 • Proficient with alpha, numeric data entry
 • Good verbal and written communications skills

1 hour ago

 

Applied
 • Tax Consultant
 • Tax professional
 • New tax regulation

1 hour ago

 

Applied
 • financial analysis and performance reporting
 • managing PMM/LE/TDT/ASP planning cycles
 • 7 years working experience with MNC

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting manager
 • overall accounting and cash management
 • fluent in english

1 hour ago

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor Degree in financial or accounting related
 • Working experience in AR and AP
 • Experience : 1~3 years

1 hour ago

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Business Admin, Finance or Accounting
 • Min. 5 yrs in IA, Governance, Risks or Assurance
 • Good English & strong communication, leadership

1 hour ago

 

Applied
 • Internal audit manager
 • Japanese manufacturing business
 • cpa

1 hour ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Fluent English
 • Strong financial Control experience
 • Bachelor or Master Degree in Finance

1 hour ago

 

Applied
 • รับวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการวางบิล
 • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายการตั้งหนี้
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25-35 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารการวางบิลพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารของทางบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • work with famous Japanese leasing company
 • distribute experience knowledge of Accounting func
 • Handle day to day operation of Accounting

1 hour ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great role

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 0-3 years experience in Accounting
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Great Company
 • Great Location
 • Great package

1 hour ago

 

Applied
 • Strong in Corporate Taxation and Financial risk
 • CPA License is advantage
 • 5 years working as Head of Financial & Accounting

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age not over 34
 • BA Degree in Accounting
 • 3 years working as Auditor or Chief Accountant

1 hour ago

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Senior Financial & Planning Analysis
 • Experience with Audit Firm
 • International Top-Tier Pharmaceutical company

1 hour ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • 5 years in financial planning, analysis and result
 • Degree in Accounting or Finance
 • Strong Financial analysis skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

1 hour ago

 

Applied
 • accounting qualification or degree in accounting
 • knowledge of TFRS, IFRS and taxes
 • Male/Female age over 30 years old

1 hour ago

 

Applied
 • 2 years experiences in handling account payable
 • Experience is AP
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ บริหารบัญชี หรือการเงิน 12 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ระดับดี

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.