• Cash and bank management
  • Oversea & inter-company payment
  • Expense control

24-Oct-16

 

Applied
  • — การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • — ประสบการณ์:ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ด้านงานการเงินหรือบัญ
  • Good relationship, Teamwork/Cooperation

21-Oct-16

THB13k - 20k /month

Applied
  • วุฒิปริญญาตรีบัญชี สามารถให้ใช้โปรแกรม express ได้
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อดทนสูง
  • เจรจาต่อรองเก่ง มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.