• เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี1 ปี

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ 1 ป

27-May-17

 

Applied
 • to work for one of the biggest Japanese companies
 • to work outside of Thailand as your carrier path
 • to brash up your negotiation skills in the company

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading manufacturer in automotive
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn how Japanese

27-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experienced AP & GL
 • Good English & Express
 • Please send resume:inthiraporn.k@manpower.th.com

26-May-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female, age 28-38 with a degree in Account
 • 5+ years experience in handling Cost Accounting
 • Working knowledge of Production Costing Calculate

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years of experience in accounting
 • Express Accounting Software user
 • Can communicate in English

26-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10-12 years of experience in accounting & tax
 • strong knowledge of IAS IFRS

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 35-45 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5years working experience as accountant

26-May-17

 

Applied
 • Accounting management in manufacturing industry
 • Experienced in Costing and GL
 • Knowledge of QAD/ERP is preferable

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of Bachelor’s Degree in Finance
 • Up to 10 years’ experience in a finance
 • Experience working for a manufacturing company

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Supervisor
 • หัวหน้าแผนกบัญชีเจ้าหนี้
 • บัญชี

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานโดยตรง 1-3 ปี

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ23 ปีขี้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • 0-3 ปี หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป
 • ความรู้ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม

26-May-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

25-May-17

 

Applied
 • At least a Bachelor degree in Accounting.
 • Experiences more than 5 years
 • Ability to work under pressure

25-May-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of Accounting Experience
 • Detailed oriented Advanced skill
 • Proficiency in Business Math

25-May-17

 

Applied
 • Thai nationality only
 • degree or Master degree in finance or accounting
 • 15+ years related experience in a manufacturing

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาโททางด้านบัญชี เพศชาย/หญิง อายุ 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 10 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างดี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Business Administration
 • 3 years of experience in the payroll office perfor
 • Strong skills using and understanding the flow

25-May-17

 

Applied
 • Male or female, aged 35-44 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 6 years’ experience in Accounting.

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 year work experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 30 - 35 years, Male or Female Thai nationality
 • English or Japanese skill will be advantage
 • Having CPD will be advantage

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 30-38 years old, Thai Natio
 • Bachelor’s/Master’s Degree in finance
 • Analyze and plan financially well

24-May-17

 

Applied
 • Thai nationality only, male, age 45-50 years old
 • Bachelor degree or higher in Engineering field
 • Minimum 5-10 years of experience in engineering

24-May-17

 

Applied
 • Female age between 20 – 27 years old.
 • Diploma or Bachelor’s Degree in Accounting.
 • Experienced 0 - 2 years in accounting.

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

24-May-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 23-27 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-2 years working experience as accountant

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 ขึ้นไป (ยินดีรับศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

24-May-17

 

Applied
 • Cost accounting experience
 • Manufacturing experience
 • Good English

24-May-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • วางแผนการผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
 • คำนวณการใช้วัตถุดิบและวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ต้องมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Female, Age 22-30 years old.
 • New graduate are welcome.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Thriving FMCG Leader
 • Opportunity to Lead Projects
 • Great Salary and Rewarding Benefits

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Global Leading FMCG Company
 • Amazing Career Development Opportunity
 • Great Salary and Attractive Benefits

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Works comply with collection policy and procedure
 • Provide dialer performance forecast to achieve
 • set up run Dialer to get more Collection effciency

23-May-17

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Accounting
 • Ability to provide creative solutions to problem
 • Good command English

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลด้านการเงิน
 • สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน

23-May-17

 

Applied
 • Male or female with age between 32-38 years
 • Have experiences in international taxation
 • Degree or higher in Accounting & Finance

23-May-17

 

Applied
 • Responsible for all finance & accounting function
 • Review Balance Sheet and analyze P&L.
 • Oversee costing and margin calculations

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Hold a bachelor’s degree in the Accountancy
 • Knowledge in ERP system
 • Take perseverance in solving problems

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, 24-29 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 3-5 years experience in cost accounting

23-May-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

23-May-17

 

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

22-May-17

 

Applied
 • Female, aged 28-35 years old
 • Bachelor’s degree or above in Accounting, Finance
 • Good command of English

22-May-17

 

Applied
 • ใช้คอมฯ ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-May-17

 

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

22-May-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดตามรับชำระหนี้จากลูกค้า
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

22-May-17

 

Applied
 • ปวส-ปริญาตรี (บัญชี) อายุไม่เกิน 29 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีความรับผิดชอบต่องานสูง

22-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.