• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

19-Oct-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

19-Oct-16

 

Applied
 • Opportunity to improve expertise
 • Opportunity to contribute to expand
 • Opportunity to have career path

19-Oct-16

 

Applied
 • ทุกเพศ
 • รักงานขายและการบริการ
 • กล้าพูดกล้าแสดงออก

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • สามารถขับขี่รถยนต์

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • To build a relationship with new client
 • To visit clients and support sale team
 • To observe the needs of customers

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

18-Oct-16

 

Applied
 • To take care layout of all product
 • To provide a professional sales-service
 • To assure the stock to be correct

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.