• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ทุกสาขา
  • พูด ฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี – ดีมาก

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Support the sales team
  • Assist with sales presentations to potential
  • Assist with the presentation of tender documents

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Candidate must be able to work in Singapore
  • Experience in managing a team will be a plus
  • Experience in Account Servicing

26-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.