• เพศหญิง
 • อายุ 25- 40 ปี
 • มีประสบการณ์เฉพาะตำแหน่ง 3 ปี ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย 3 ปี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง / บุคลิกดี มีความคล่องตัว
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มอเตอร์ไซด์ได้ / มีใบขับขี่

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง , อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี ขยันอดทน

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 3-5 years experience as Sales in Chemical Industry
 • Bachelor Degree in Marketing, Business Admin
 • Male, Thai Nationality, Age 25-40

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • อายุ 18 ปี - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย- หญิง อายุระหว่าง 24 ขึ้นไป
 • ป.ตรีสาขา Food Science หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว / ใบขับขี่

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

7 hours ago

 

Applied
 • degree with at least 1 years’ business development
 • Strong Customer Service mind
 • Sales-oriented with operational conscious

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

7 hours ago

 

Applied
 • รายได้ดี มีคอมมิชชั่น
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง / เพศชาย บุคลิก หน้าตาดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับม.6 ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลกลุ่มลูกค้าทั้งในส่วนของภาครัฐ และเอกชน
 • จัดทำข้อมูลลูกค้า
 • เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย เสนอขายสินค้า

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Grow up in world’s famous brand of Japan
 • Opportunity to utilize your skill
 • Convenience for transportation (Sathorn)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Strong interpersonal and organizational skills.
 • Good command of English skills.

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related fields.
 • Experience of devising and managing exhibitions
 • Strong interpersonal and organisational skills.

7 hours ago

 

Applied
 • Actively source and conclude new business
 • A must knowledge of Plastic and Rubber market
 • Organizational skills, be a team player

7 hours ago

 

Applied
 • Sales Manager / Account Executive
 • Client Management & Customer Care
 • English Speaking & Writing Required

7 hours ago

THB20k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • กระตือรือร้น รักงานด้านบริการ

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years sales experience with SAP product
 • SAP Cloud Solution
 • Good presentation, communication and negotiation

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • online advertising, publishing sales, media sale
 • business development, cold call, direct sale
 • achieve sale target,maintain client, internet sale

7 hours ago

THB35k - 55k /month (includes high commission)

Applied
 • Bachelor degree of business administration
 • 1-2 years of sales and marketing in international
 • Modern trade

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields.
 • 0-2 year working exp in Sales and Marketing
 • Welcome New Graduate Students

7 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปี ขั้นต่ำ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์

7 hours ago

THB20k - 45k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
 • ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลางาน 08.30 - 17.30 น.

7 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or above in Business / Economics
 • Digital marketing knowledge is a plus
 • Excellent command of English and Thai

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female,Thai nationality,
 • age Between 25-35 years old
 • Bachelor’s Degree

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Have Event Marketing or Organizer background
 • Management skill at least 5 Yrs.
 • Strategic and entrepreneurial thinking

7 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป หรือ วุฒิม.6
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป หรือ วุฒิม.6
 • มีความอดทนต่อการทำงาน และความกดดัน

7 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age between 23-35 Years
 • Bachelor of Marketing or Related Field
 • Sale Experience at least 2 years

7 hours ago

 

Applied
 • Trade program, Trade spending, MT strategy
 • Category Management, Shopper Marketing
 • Solid in promotional materials and activities

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด ,การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านงานบรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างน้อย 2 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ใกี่ยวกับสินค้าอุปโภค-บริโภค 5 ปีขึ้น
 • ดูแลการหาลูกค้าใหม่ และ ดูแลลูกค้าเก่า
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช - ป.ตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance, Econom
 • sales & marketing of polymer business, especially
 • 3 years of experience in sales,plastics industries

7 hours ago

 

Applied
 • Exp in recruitment, sales & marketing, service
 • working with international environment
 • Result-oriented, enjoy working with people

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Opportunity to work for a big Japanese company
 • Opportunity to get promotion if you perform well
 • Able to utilize your knowledge to make the company

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in marketing/sales
 • Experience is of significant advantage
 • Presentation skills in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in project sales.
 • Promote and sell product.
 • Have own car with a valid driving license.

7 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female, age 25 - 28 years
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Fair command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Software Sale
 • outsource
 • Sale Project

15 hours ago

 

Applied
 • 25 – 35 years old in Bachelor or Master Degree
 • 3-5 years Sales & Marketing experience in FMCG
 • Fluency in English and Thai

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.