• จบการศึกษาสาขา เทคนิคการแพทย์เท่านั้น
  • หากมีประสบการณ์ขาย
  • สามารถประจำเขตภาคตะวันออก - โคราช ได้

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวนการฝ่ายขาย
  • การรับและตอบโทรศัพท์ อีเมล์ มรามาจากลูกค้า
  • ควบคุมจำนวนห้องพักที่เปิดขายบนเว็บไซด์ ของคู่ค้า

21-Apr-17

 

Applied
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป - 35 ปี
  • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

20-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.