• เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ การตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

35 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขี้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

44 mins ago

 

Applied
 • Develop & implement marketing strategy
 • Responsible for sales target achievement.
 • Compile market information, market situation

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in any fields
 • Age not over 35 years
 • 3 years of sales experience in corporate client

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้แทนขายยากรุงเทพและร้านยาต่างจังหวัด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ผู้แทนขายยาเขตศิริราช เขตพระมงกุฎ และร้านยาภาคใต้

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • An opportunity to work with one of the most famous
 • An opportunity to develop sales skills and sales
 • An opportunity to travel overseas get connection

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24 - 28 ปี ( เท่านั่น )
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • มีความละเอียด รอบคอบ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

12 hours ago

 

Applied
 • MaleFemale, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in any related field
 • Experience 2 years in freight Forwarding/Logistic

12 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Aged between 23-30 years old.
 • Good command of English

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Age 24-27 years up.
 • Degree or higher in Marketing, Economics
 • Experiences in OEM market

12 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 3 years relevant experience in after sales service
 • Coordinating repairs in both Thailand and Europe
 • quality control of all merchandise sold in fashion

12 hours ago

 

Applied
 • Male/Female
 • At least 1-2 years working experience
 • Energetic for both sales and service.

12 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Chemicals
 • Personal Care
 • Skin care, hair care

12 hours ago

 

Applied
 • Chemicals
 • Coating
 • painting and ink business

12 hours ago

 

Applied
 • degree in business related discipline
 • 3-5 years sales experience
 • Highly sales driven and results oriented

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male age 30-36 years old
 • Good command of English
 • 3 years experience in sales

12 hours ago

 

Applied
 • 1 year of working experience in sales
 • Bachelor's degree in any related field
 • Thai Nationality, Male/ Female age 24-30 years old

12 hours ago

 

Applied
 • Lucrative Bonus Structure
 • Opportunity to move your career Internationally
 • First Class Training & Development

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Bonus Scheme
 • Fast-tracked route into management
 • Direct Exposure to Top Management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Recruitment
 • Delivering HR Solutions

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in HRM and/or Sales & Marketing
 • Ability to work in a dynamic environment
 • Excellent command of English

12 hours ago

 

Applied
 • Country Leader
 • General Manager
 • E-commerce

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • นำเสนอขาย software solution ที่ให้บริการ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานหลังการขาย
 • วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ในการขาย

12 hours ago

 

Applied
 • computer science or IT
 • 1 years of sales experience in IT solutions
 • Experience in sales goverment sectors is a plus

12 hours ago

 

Applied
 • to work with Big Stable Japanese Based Company
 • to utilize sales skill and Japanese skill
 • to get remuneration package

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • An opportunity to work with Big Stable Japanese
 • An opportunity to utilize sales skill and Japanese
 • An opportunity to get remuneration package & get

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประสานงาน งานซ่อม บำรุงหลังการขาย
 • เพศชาย หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง

12 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
 • นำเสนอขายโครงการแก่ลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส/ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

12 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีความขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา

12 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3mths, Group Insurance, Transportation, etc.
 • Manufacturing & Trading (Electronics parts)
 • 2 - 3 yrs. exp. in Sales

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT, Computer Science,or related
 • 2-3 yrs exp in selling IT/ Software/ ERP/ CAD/CAM
 • Good Command in English/ No car is needed for work

12 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 2-3 mnths, Provident F, Group Ins, Social In
 • Japanese Imported Food and Vegetable Trading
 • At least 2 Yrs exp. in sales for fruits or related

12 hours ago

 

Applied
 • Experience in commercial or industrial sales
 • Fluency in English and Thai, verbal and written
 • Inside Sales

12 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง , ชาย อายุ 24 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี
 • เป็นคนกล้าแสดงออก บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

12 hours ago

THB10k - 13k /month

Applied
 • 3 years’ experiences in Logistics
 • Selling products and services
 • Male or female, aged 25-35 years old

12 hours ago

 

Applied
 • PC วิ่งประจำโซน
 • เป็น PC จัดรายประห้างตามโซนนั้นๆ
 • มีหน้าที่เชียร์ขายสินค้า เเละ จัดเรียง กองโปร

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • 5 years’ experience in a Key Account Manager
 • Achieving sales targets as assigned by clients

12 hours ago

 

Applied
 • 10 years’ experience in sales / key account/ CVS
 • Male / female, aged 35 – 45 years old
 • Being responsible for group key account clients

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least two year of working experience in Sales
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Good analytical and negotiation skill

12 hours ago

 

Applied
 • Lucrative Bonus Structure
 • Opportunity to move your career Internationally
 • First Class Training & Development

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 15 years’ experience in sales / key account
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • Maintaining strong relationships with partners

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Sales, Negotiation, Presentation Skills
 • Good Communication and 'People Skills'
 • Fluent written & spoken English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent Bonus Scheme
 • Fast-tracked route into management
 • Direct Exposure to Top Management

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • K SME Career Day เสาร์ที่ 10 มิ.ย. 60
 • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันเดียว
 • มีบุคลิกภาพดี ชอบงานวิเคราะห์และชอบงานขาย

12 hours ago

 

Applied
 • Create and maintain relationship in telecom client
 • Identifies marketing opportunities & define market
 • Provides time to time feedback & response to team

12 hours ago

 

Applied
 • Degree in Chemical, Science, or related
 • Exp as sales executive/ New grad is welcome
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.