• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design

  23-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ผ่านงานด้าน Helpdesk , Service Desk ,IT Support
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 21-25 ปี

  23-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied

  Sales IT/2 Positions

  Professional Computer Company Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  • ชาย-หญิง, อายุ 23-32 ปี
  • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในการขายโครงการ IT
  • ปริญญาตรี - สาขา Computer Science, IT

  23-Oct-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Degree in Computer Engineering, Computer Science
  • Minimum 5 years experiences as a Business Analyst
  • Experience in working with banking or government

  22-Oct-14

   

  Applied