มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • มี Certify PMP
  • Male/ Female 30 – 45 years
  • 7 years experiences in Project Management

  22 ชั่วโมงที่แล้ว

   

  Applied
  • จบ ปวส.-ป.ตรี บัญชีการเงิน มีประสบการณ์ 2 ปี
  • ผ่านงาน รับ-จ่ายเงินสด, ทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขได้

  31-Jul-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ผ่านงานด้าน Helpdesk , Service Desk ,IT Support
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 21-25 ปี

  31-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม Java
  • ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญสูง

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design

  29-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
  • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

  17-Jul-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied