• สมัครงาน
 • บันทึก
 • พิมพ์
 • รายงาน
 • ดูตำแหน่งงานในแท็บใหม่
 • มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
  • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

  18-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม Java
  • ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญสูง

  18-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มี Certify PMP
  • Male/ Female 30 – 45 years
  • 7 years experiences in Project Management

  11-Sep-14

   

  Applied
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ผ่านงานด้าน Helpdesk , Service Desk ,IT Support
  • ชาย หรือ หญิง อายุ 21-25 ปี

  11-Sep-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied