มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม Java
  • ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญสูง

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design

  13 ชั่วโมงที่แล้ว

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • มี Certify PMP
  • Male/ Female 30 – 45 years
  • 7 years experiences in Project Management

  15-Aug-14

   

  Applied