มุมมอง:

 • Preview
 • Column
 • Summary
  • ปริญญาตรี/ โท - Computer Science ,Computer Enginee
  • ประสบการณ์ด้านการออกแบบ/วิเคราะห์ระบบงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน Banking Design

  17-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Bachelor’s degree in any field
  • Good command of English is an advantage
  • Support the team when assigned

  17-Apr-14

   

  Applied
  • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
  • มีความชำนาญในการเขียนโปรแกรม Java
  • ต้องการผู้มีความรู้ความชำนาญสูง

  17-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied
  • Accountant ผ่านงานบัญชี1-3 ปี
  • Sr. Accountant ผ่านงานบัญชี 3-8 ปีสามารถปิดงบบัญชี
  • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

  14-Apr-14

  เงินเดือนสามารถต่อรองได้

  Applied