รายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน Corporate Seminar 2016 by jobsDB

มร. เจค แอนดรู

มิสเจอราดีน หว่อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
SEEK Asia

มร. เจค แอนดรู

มร. เจค แอนดรู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
SEEK Asia

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ

คุณนพวรรณ จุลกนิษฐ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด


คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์

คุณกานต์มณี รัตน์ธนพันธ์
Deputy Director
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


คุณดารณี ธีรธนากร

คุณดารณี ธีรธนากร
ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล อินโดไชน่า
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด


คุณเบญจพร หล่อพงศ์ไพบูลย

คุณเบญจพร หล่อพงศ์ไพบูลย์
Head of Talent Recruitment Center
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


คุณปราโมทย์ พวงสำลี

คุณวสันต์ สินพิทักษ์สกุล
AVP of Human Resources
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


คุณนภัส ศิริวรางกูร

คุณนภัส ศิริวรางกูร
Leadership Practice Lead
บริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้ดำเนินการเสวนา

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด