ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
คุณรัตน์ติกาล นาคอ่อน (จ๋า)
โทรศัพท์ 02 667 0700 ต่อ 821
โทรสาร 02 667 0711
อีเมล event@jobsdb.co.th