เกี่ยวกับกิจกรรม

ไม่ว่ายุคสมัยจะผ่านไปนานแค่ไหน กระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรนับว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกองค์กร ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดแรงงานมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคดิจิทัล รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในหลายสาขาอาชีพ ดังนั้น การสรรหาบุคลากรภายใต้สถานการณ์ซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทายใหม่ ๆ นี้ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องมีความตื่นตัวมากขึ้น เพราะกระบวนการสรรหาฯ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยนั้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมไปถึงภาพลักษณ์องค์กรที่มีความน่าเชื่อถือในสายตาของคนทั่วไปได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เป็นเจ้าของเว็บไซด์หางานระดับแถวหน้าของประเทศไทย www.jobsdb.com ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวด้วยความเข้าใจ และพร้อมที่จะส่งมอบข้อมูลเชิงลึกของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เราไม่เคยหยุดการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อเติมเต็มความต้องการขององค์กร สร้างมิติใหม่ให้กับฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล (HR) ได้ดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิผล และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในแง่มุมต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติในการสรรหาหรือว่าจ้างบุคลากร
  • อัปเดตเทรนด์การจ้างงานในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน
  • ยกระดับบุคลากรในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

ความพิเศษภายในงาน

เป็นงานที่รวมตัวของผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรในองค์กรชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ พร้อมเผยเทรนด์ใหม่ ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการสรรหาบุคลากรจากระดับภูมิภาคสู่ประเทศไทย เจาะลึกในทุกประเด็นการจ้างงานที่ทรงประสิทธิผล และกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

jobsDB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสส่งต่อองค์ความรู้อันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เราด้วยดีตลอดมา

วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: โรงแรม ดับเบิ้ล ยู กรุงเทพ
ห้องเกรทรูม ชั้น 3 (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)