• ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี 0-3 ปี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถใช้โปรแรม MS. Office, EXPRESS ได้

7 hours ago

 

Applied
 • 3-8 years’ exp. in Accounting in management level
 • Experience in logistics industry is a plus
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master in Accounting, Finance
 • Able to work in both Bangkok and Chonburi office
 • CPA or equivalence certificate in auditing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกใบกำกับภาษีและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ
 • มีความรอบคอบและซื่อสัตย์
 • รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ และวางบิล เก็บหนี้

7 hours ago

 

Applied
 • Design&implement an accounting shared service
 • Support business in Driving Growth Initiatives
 • English, ERP, Able to travel

7 hours ago

Above THB120k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Prepare Withholding Tax PND.3, 53,54, PP30,36
 • Checking all journal &customer receive voucher.
 • Recheck all supplier's invoices

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to work with well-known food/pet food
 • Opportunity to work with expanding company
 • Opportunity to create connection for future career

7 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-35 ปี
 • ป.ตรี-โท สาขาบัญชี
 • จัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท ละงบการเงินประจำปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Finance or higher
 • Minimum 1 year of work experience
 • Good command in English

7 hours ago

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • 1 - 3 year experience as Accountant
 • only Female, age 22 - 25 years old
 • Big Bonus + Many Benefits + Good Working Hours

7 hours ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

7 hours ago

 

Applied
 • Manage month end closing and financial reporting
 • Analyze monthly report & regulatory report
 • Liaison with auditors, revenue department and SEC

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา บัญชี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • opportunity to work with one of the biggest Japan
 • An opportunity to grow with the company
 • Attractive remuneration package/benefits

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-30 years.
 • Degree in Accounting or higher is an advantage.
 • 2-5 years of accounting, auditing experiences.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 25 – 28 years old.
 • Bachelor’s degree in Accounting or related field.
 • Experience 1 – 3 years in Accounting.

7 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • Control petty cash, payment, invoice, receipt
 • With holding tax etc.
 • Coordinate with outsource accounting firm

7 hours ago

 

Applied
 • Exp in managerial accounting and finance
 • Exp at multi-national company
 • Good command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years experience in Senior Acc, Fin, FC
 • Prefer candidates with Audit experience
 • Good command of English

7 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชี และรายงานเกี่ยวกับประเภทบัญชีต่างๆ
 • บัญชีทั่วไปGL, บัญชีต้นทุนCosting, บัญชีคลังสินค้า
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-32 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการด้านการบัญชี 3-8 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Handle all process of accounting
 • Working Hour: Monday – Friday / 08:30 – 17:00

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีทักษะ ความรู้เรื่องภาษีอากร

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting, Finance, Economic
 • 2-3 experience as an analyst in corporate planning
 • Strong ability in Business Project Planning

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ exp. in Accounting
 • Experience in Japanese company is a plus
 • Good command of English

7 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัท ฯ เป็นอย่างดี
 • มีการฝึกอบรมกฎหมายภาษีอากร ข้อกำหนดต่าง ๆของบัญชี
 • มีความรู้ด้านโปรแกรม Formula

7 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 4 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในระบบบัญชีบริษัทและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting.
 • 3 to 5 years of cost accounting experience
 • Knowledge of and experience with budgeting

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to manage accounting team
 • Challenging and Supportive working in Japanese
 • Opportunity to work independently and fully

7 hours ago

 

Applied
 • An opportunity to work in No.1 share in Japan.
 • An opportunity to learn accounting skill.
 • An opportunity to work for well-known company.

7 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to manage accounting team
 • Challenging and Supportive working in Japanese
 • Opportunity to work independently and fully

7 hours ago

 

Applied
 • Female or Male, 30 – 40 years old.
 • With minimum 3 years’ experience
 • Degree in Accounting & Finance.

7 hours ago

 

Applied
 • Male or female age >35 years old
 • 7years experiences in accounting, financial
 • Having experience in ERP

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Review and verify profit and loss by profit center
 • Review bank reconciliation and detail of account.
 • Preparing all tax regulations and requirements

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in Finance, Accounting
 • Experience in treasury operation such
 • Computer literacy especially in Database

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Execute short to mid-term sales strategies
 • The position reports to National Sales Manager
 • Plan and execute flawlessly key account promotions

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านจ่ายอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจ่าย และการหักภาษี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Key data in ACCPAC program (GL, AP, AR)
 • Assist to Chief Account monthly account closing
 • Prepared cash flow report

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Process customer invoices and credit memos
 • Process and applying daily cash receipts.
 • Research and resolve billing disputes.

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการนำเสนอ การให้คำปรึกษา
 • มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / สัญชาติไทย
 • ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
 • สถานที่ทำงาน : ใกล้ BTS ราชดำริ

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • Good Communication in English
 • Have experience 2 years up in Accountant

13 hours ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Have experience 6 years up in Accountant
 • Knowledge of applicable VAT and withholding tax
 • Good Communication in English

14 hours ago

 

Applied
 • Have experience 5 years up in Accountant
 • Good knowledge of GL & accounting principles,Tax
 • Good Communication in English

14 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการรับเงินสดและเช็คจากลูกหนี้
 • รับผิดชอบการรับวางบิล
 • ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน

14 hours ago

 

Applied
 • CPA/ACCA/MIA
 • Finance Analyst
 • Bank

14 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • ประจำที่ สำนักงานใหญ่ รังสิต ปทุมธานี

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การจัดการ
 • มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างาน
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดซื้อ

14 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.