• ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • ดูแลด้านการเงิน,จัดทำบัญชีทั่วไป และด้านภาษีต่างๆ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office

7 mins ago

 

Applied
 • Minimum 5 years’ working experience
 • Strong Analytical ,Problem solving
 • Good command both Thai and English

13 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้(ค้างคืน)

14 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางบัญชีการเงินอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ

22 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • 5 Years experience, preferably in an import-export
 • Excellent knowledge of accounting software

31 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Graduated in major Accounting or Finance
 • Strong knowledge of Thai Tax
 • Good command of English

42 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Able in closing account process / has CPD license.
 • Prepare financial report, tax report, VAT report
 • Supervise team and ensure month-end, year-end

51 mins ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Finance
 • Coordination

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • SAP system is preferable
 • Goods command in English

54 mins ago

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

56 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ปฏิบัติงานที่ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 • ใช้โปรแกรม Mac5 ได้

56 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit approval
 • credit risk
 • credit analysis risk management

57 mins ago

 

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

58 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบัญชี และการเงิน
 • ทำงานด้านการบริหารการเงิน บัญชี ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการวิเคราะห์งบการเงิน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางบัญชีขึ้นไป
 • วางแผนและควบคุมดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีทั้งหมด
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี นโยบายการบัญชี

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านรถยนต์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่น้อยกว่า5 ปี

1 hour ago

 

Applied
 • Graduated in major Accounting or Finance.
 • 5 years direct experience in Account Payable.
 • Good command of English and computer literacy.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, not more than 30 years old
 • Bachelor’s or Master’s degree in Accounting
 • Up to five years’ experience in Internal Auditing

1 hour ago

 

Applied
 • Compliance Regulatory
 • Audit Review
 • Operational Risk

2 hours ago

 

Applied
 • Tax planning and Control.
 • Liaise with tax authorities.
 • Tax audit control and coordinate with tax related.

2 hours ago

 

Applied
 • ทำบัญชีประกันต่อ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

 

Applied
 • 0-5 year exp. in Accounting, AP, Trading company
 • Good command in English
 • New graduate is also welcome

10 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, only Female ,age 23-30 years old
 • 1 year experience in BOI, Japanese Trading Company
 • Fair English / BTS ChongNonsi, 6 months contract

10 hours ago

 

Applied
 • cost controlling
 • cost account
 • manufacturing

10 hours ago

 

Applied
 • University graduate in Finance or Accounting
 • Experience in financial accounting
 • Previous experience in foreign company preferred

10 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor’s degree in any field
 • 2 years working experience in accounting
 • Demonstrated ability and propensity

10 hours ago

 

Applied
 • Working budget and Forecast and report
 • 2-5 year experience in Accounting system
 • Age 25-35 years / Thai National

10 hours ago

 

Applied
 • Internal control,process,external audit
 • Internal Control/Internal Audit
 • Provide accounting advisory services

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reconcile of account: i.e. bank, AR, AP
 • Minimum 5 yrs in accounting filed.
 • Diploma or higher in accounting

10 hours ago

 

Applied
 • IT business
 • Japanese company
 • accounting function

10 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineer
 • Min 1 years experience in Maintenance field
 • Good English skills both spoken and written

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female age between 32 - 37 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting closing

10 hours ago

 

Applied
 • Female, age between 27 - 35 years old
 • Bachelor’s degree in Account or Finance
 • 3 years experience in AP/ AR, credit control

10 hours ago

 

Applied
 • Male or Femle age 30 years old up.
 • Degree or higher in Accounting.
 • Computer literate MS office application.

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • Audit Firm 3 – 5 ปี

10 hours ago

 

Applied
 • 5 years of financial management experience
 • Bachelor or Master’s Degree in Business Finance
 • Proficient in the use of Microsoft Excel

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Exciting role with US financial services leader
 • Dynamic environment with regional exposure
 • Fast growing industry

10 hours ago

Above THB120k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • จัดทำ ภ.ง.ด 3และ ภ.ง.ด.53
 • ตรวจเช็คและจัดเก็บเอกสารบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • ความรู้เรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Work at Nikhom Rojjana, Ayutthaya
 • English communication

10 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Experience in work of finance
 • Good communication skill in English

10 hours ago

 

Applied
 • ดูแลลูกหนี้ค้างรับ เจ้าหนี้ค้างจ่าย
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • 5 - 8 years working experience in Accounts/Finance
 • Bachelor's Degree in Accounting or related fields
 • Proficient in Microsoft office software

10 hours ago

 

Applied
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรู้ทางด้าบบัญชีในระดับดี
 • เคยผ่านงานทางด้านประกันจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting or other related fields.
 • 5 years experience in Accounting field.
 • Fluent in English communication skills.

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5-8 years working experience as Accountant
 • Female,Thai Nationality, Age 30-40

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.