• เพศหญิง
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สัญชาติไทย

13 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of accounts payable
 • Knowledge of the principles and practices of SAP
 • Import & Export

20 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้มาตรฐานการบัญชี และบัญชีภาษีอากร
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี
 • ความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี

29 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • >5 years of accounting in Int'l trading compnay
 • Working in Polymer industry is a plus
 • Good command in English

31 mins ago

 

Applied
 • Maintain and monitor bill of materials
 • Monitor inventory and cost accounting transactions
 • Conduct period closing activity under cost account

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good command of English; speaking and writing
 • Strong analytical skills and results-focused
 • At least5years experience in Risk Management Field

40 mins ago

 

Applied
 • we want candidate who love challenge job with
 • continuous learning new things related to them
 • candidate who want to build their own landmark!

46 mins ago

 

Applied
 • Financial forecasting
 • Determining the profitability of clients' business
 • Determining what accounting services

53 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่เกิน35 ปี
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารทีมField Collection

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Good command of English

1 hour ago

 

Applied
 • Overseeing profit and loss of business
 • Providing support information to the management
 • Analyzing and preparing financial management

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age under 30 years old
 • Bachelor’s degree or more in Accounting/Financial
 • 1 year exp in Internal Auditor, Auditor

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Financial Analyst
 • Degree in Finance, Accounting
 • Good presentation and communication skills

9 hours ago

 

Applied
 • Corporate Planning Manager
 • 70,000-90,000 baht
 • Rayong

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support the internal Audit group
 • Prepare Local PL & BS
 • Prepare Local Fixed Asset

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting and MBA is a plus.
 • Have experience in ERP system, ERP-Navision
 • CPD holder is a must.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • At least 4 years' experience in Corporate Finance
 • Have good analytical and negotiation skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial analysis, budget, forecast
 • Experience with Big 4 audit firm with CPA
 • Strong command of English

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • 2-3 years Experience in Analysis
 • Good in Excel
 • Understanding in English is preferred

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Follow internal audit methodology to identify
 • Document audit work in an organized
 • Desire and commitment to travel

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน ,การบัญชี, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านการเงิน หรือบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ภาษาอังกฤษ/พิมพ์ดีดไทย–อังกฤษ

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การบ
 • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
 • มีทักษะในการบริหารจัดการสภาพคล่องทางบัญชี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Standard Cost Accounting Calculation.
 • 5-10 years experience in Manufacturing of Cost.
 • Able to Work under Pressure and Punctuality.

9 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of experience
 • Be able to work in King Kaew
 • CPA license would be an advantage

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experiences in admin, accounting, inventory
 • Mature with supervisory skill
 • Well organized and able to prioritize work

9 hours ago

 

Applied
 • Proficiency in MS Excel and SAP
 • At least 5 years of relevant experience
 • Inventory accountant, Inventory control

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 - 8 years of progressive accounting experience
 • Experience in audit of financial statements

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ CASH FLOW
 • สรุปใบวางบิล ออกใบส่งของ/ใบกำกับภาษี
 • เพศหญิง อายุ 30-40 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Exciting opportunity to join a European MNC
 • Strong corporate culture with great career growth
 • Amazing remuneration and benefit package

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล การแจ้งหนี้
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
 • ปริญญาตรี บัญชี,การเงิน

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Accounting (GPA > 3.00)
 • experience in accounting is advantage
 • Should have service minded and work well in a team

9 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีการเงิน 1 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • Experience in Internal Audit or External Audit.
 • CPA / CIA is an optional.
 • Good command of spoken and written English.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance / Accounting
 • 1-3 years experience in Accounting
 • Be able to communicate in English

9 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือการเงิน
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ วางแผน มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ โดยเฉพาะ Excel

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting /related
 • Male or female, aged 35 - 46 years old
 • 8 years’ experience in accounting management

9 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in Audit and Accounting
 • Experience of working with a leading law firm.
 • Ability to organize and prioritize work.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good knowledge in the Finance & Accounting
 • Experienced in Fiance or Accounting
 • Excellent English communication skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IFRS and Thai GAAP knowledge.
 • Have CPD certificate.
 • Taxation knowledge in regard to VAT.

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • At least 5 years of experience in Accounting, CPA
 • Good command of both spoken and written English

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • Need experience 3 years in Accounting field.
 • Good command of English.

9 hours ago

 

Applied
 • general accounting, controlling, costing
 • production output, processing cost, material cost
 • variance analysis, supply chain costing

9 hours ago

 

Applied
 • Accounts Payable
 • Purchase to pay
 • Accountancy, certified accountant preferred

9 hours ago

 

Applied
 • accounts payable, purchase to pay
 • thailand taxation
 • PTP, AP, Tax

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 3 years of experience in related field.
 • Hold CPD is a plus

9 hours ago

 

Applied
 • Working closely with CBD and account managers
 • Represents the organization in major contract
 • Works closely with the customers

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.