• อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 • -

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Near MRT Thailand Cultural Centre
 • Good command in English

9 mins ago

 

Applied
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting.
 • Experience in Accounting.
 • Able to communicate in English.

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Ms Office ได้

9 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

9 mins ago

 

Applied
 • Oversee all the finance & accounting's activities
 • More than 10 years experience in accounting field
 • At least 3 years experience in Financial Sector

9 mins ago

 

Applied
 • Bonus, Medical Support, Social Ins, Annual Leave
 • Electronics & Electric Parts Trading Company
 • 1-2 yrs. exp. in Accounting

9 mins ago

 

Applied
 • Closing month end Account of the companies
 • Prepare accounting entry for Company’s business
 • Prepare regulatory report

9 mins ago

 

Applied
 • Basic understanding of accounting processes
 • Provide financial support to team members
 • Support the Financial Planning and Analysis

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Financial Accounting transformation project
 • At least Bachelor Degree of Accounting, Finance
 • Review current processes and drive improvement

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 2 year proven working experience as Accounting
 • Ability to manipulate large amounts of data

9 mins ago

 

Applied
 • financial model
 • loan
 • At least 15 years in Accounting & Finance

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

9 mins ago

 

Applied
 • Business Planning / Management Accounting
 • Rolling forecast and variance analysis
 • Feasibility study and project/program analysis

9 mins ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 10-year proven working experience as Accounting
 • Ability to manipulate large amounts of data

9 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ในเรื่อง Billing & Collection 5 ปี
 • ให้วงเงินเครดิตลูกค้าผ่านระบบ ตรวจสอบเครดิตลูกค้า

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านต้นทุนโรงงานประมาณ 3 ปี
 • มีความสามารถใน Excel, Microsoft office

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Record and reconcile prepaid expenses and accrued
 • Premium and commission company system

9 mins ago

 

Applied
 • Female, age 25-30 years old
 • 0-4 years experience in accounting
 • Proficient in Oracle System and MS Office

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting, Junior Accounting
 • GL, AP, AR, Tax, VAT
 • salary and good benefit

9 mins ago

 

Applied
 • Prepare and verify payment of local and overseas
 • Complete all month end closing procedures
 • Ensure all documents meet accounting and tax

9 mins ago

 

Applied
 • degree or higher in Accounting, Finance
 • 7 years appropriate work experience
 • Quick learner, have a positive mind-set

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Business Administration,Finance
 • 3 years of experience in financial management
 • Strong analytical and communication skills

9 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience in costing or accounting
 • Ability to work well under pressure

9 mins ago

 

Applied
 • Female aged 22-25 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Some experience in accounting will be advantageous

9 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาเศรษฐศาสต์ บัญชี บริหารธุรกิจ
 • ประสปการณ์ในงานตรวจสอบ ตรวจทานกระบวนการทำงาน
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน

9 mins ago

 

Applied
 • 1 year of experience in the accounting field
 • Female, age not over 27 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting

9 mins ago

 

Applied
 • 2-3 years experience
 • AP, AR, GL and taxation process
 • Daily operation in accounting jobs

9 mins ago

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

9 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3 ปี

9 mins ago

 

Applied
 • ติดตามการเก็บเงินกับลูกค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด
 • ตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณค่าแรงเหมา
 • เปิดบิลและออกใบกำกับภาษี

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลบัญชีในส่วนงานตั้งเบิก

9 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านบัญชี/การเงิน 0-2 ปี

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

9 mins ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

9 mins ago

 

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการทั่วไป
 • แอดมินคอยประสานงาน
 • บัญชีเบื้องต้น

9 mins ago

THB10k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • •Bachelor's degree in Accountancy
 • •Minimum 2 years related work experience in Tax
 • •Skills with the Excise Tax for Refund

9 mins ago

 

Applied
 • At least Bachelor degree in Accounting.
 • Fluent in Microsoft office; excel, word and power
 • Strong in financial and accounting background

9 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • Excellent (Fluently) in English.
 • 8 Years Experiences of Internal / External Audit.

9 mins ago

 

Applied
 • New graduate are welcome
 • Thai Nationality, Female or Male
 • Have knowledge of accounting standard and tax laws

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum Bachelor Degree, major in Accounting/Tax
 • Good communication and Interpersonal skills
 • Have at least 2 years experiences

9 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 5-7 mnths, Medical Ins, Provident F., Meal
 • Listed Japanese Automotive Parts Manufacturing
 • At Least 5 yrs senior level as Accountant/ Finance

9 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

10 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.