• วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์, ชีวเคมี, ชีววิทยา
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Female, age 25 years up
 • 3 years experiences
 • QC , ISO/IEC17025

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Biological Science
 • Must be able to read scientific literature written
 • Specialized laboratory equipment.

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology
 • High level analytical problems solving
 • 2-5 years’ experience in food industry

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Newly created role
 • High growth Opportunity
 • Regional exposure

7 hours ago

 

Applied
 • Male/Female Age between 21 – 35 years old
 • Degree or above in field of Engineering
 • Good Command in English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute product promotion activities
 • Excellent command of spoken and written English
 • Develop new business opportunities

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in biology or microbiology
 • Have some experience working in a laboratory
 • Can perform biological and microbiological test

8 hours ago

 

Applied
 • M.Sc. in Plant Physiology, Plant Breeding
 • 3 yrs in research in Plant Physiology, biological
 • Molecular Biology, field and laboratory

26-Jul-17

 

Applied
 • degree in Microbiology / Biology / Biotechnology
 • Female, aged between 25 – 35 years old
 • 3 - 5 years of experience in a Quality Control

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางงานเคมีวิเคราะห์อาหาร
 • ประสบการณ์ด้านงานการขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • นำเสนอขายสินค้ากลุ่มงานจุลชีววิทยา

26-Jul-17

 

Applied
 • Screening pathogenic microorganisms causing fever
 • Previous experience of working in a clinical lab
 • Familiarity with real-time PCR and/or qPCR assay

26-Jul-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Degree in Science
 • Experienced from Food, Feed, Chemical
 • Fast learner with good analytical skill

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Those graduated from Veterinary Medicine
 • Pharmacy or Science with higher degrees
 • Fluent in spoken and written English

26-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Food Science
 • 2 - 3 years of the experience in regulatory & food
 • Good knowledge in the quality system

26-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age 33 – 40 years old.
 • Bachelor's degree of Chemistry or Biochemistryor
 • Knowledge of Wipes, Soap, shampoo, Soap, shampoo

25-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิต และวางแผนการจัดส่งสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือการจัดการอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนการทดลองเพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • วท.บ. สาขาวิชา เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหาร
 • ชาย,หญิง อายุ : 22-35 ปี

25-Jul-17

 

Applied
 • Degree in the Health Sciences, e.g. Pharmacy
 • Public Health background would be in advantage
 • 3-5 years’ relevant working experience

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or female, age over 30 years old
 • Master in Chemistry, Food Science, Food Technology
 • 4 years experience of people management

25-Jul-17

 

Applied
 • Female age between 25-30 years old
 • degree in Cosmetic Science, Biology
 • 1 year working experience in cosmetic

25-Jul-17

 

Applied
 • Male or Female age over 28 years old
 • Master degree in Pharmacy or Science
 • 4 years working experience in cosmetic

25-Jul-17

 

Applied
 • 5 years of experience in RA from pharmaceutical
 • Ability to manage priorities under pressure
 • Well-organized, self-driven, good communications

25-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Pharmacy,Chemistry
 • 1+years working multi-national company environment
 • Experience in Pharmaceutical Industry.

25-Jul-17

 

Applied
 • Perform DNA extraction of blood samples
 • Check qPCR using real time PCR
 • Perform nested PCR for species detection

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตรเคมี/จุลชีวะวิทยา
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบห้องปฎิบัติการ

24-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male & female, age 21-35 years, Thai nationality
 • Bachelor’s degree/Master Degree in Science
 • Experience in selling scientific equipment

24-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Food Science ,related field.
 • Experience working in FOOD manufacturing
 • understanding of laws,regulations food products

22-Jul-17

 

Applied
 • Degree in Biotechnology, Chemical, Microbiology
 • 2 years working in pharmaceutical field or lab
 • communicate and understand English

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงฆ่าเชื้อผลไม้กระป๋อง(Cooker)
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโลหะ ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • Male. Age of between 23 -35 years
 • Bachelor Degree or equivalent
 • 1-5 years in Food inspection

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Quality Manager
 • QA
 • QC

21-Jul-17

 

Applied
 • Degree of Science in Chemistry, Food Technology
 • (5) years’ experience in Quality Control
 • Must be able to establish goals for QA operations

21-Jul-17

 

Applied
 • degree or higher in Medical Field / Biology
 • 2 years’ experience with Medical business
 • Have background training in medical product

21-Jul-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย อย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 30 years old
 • Bachelor’s or Master Degree in Food Science
 • 1-3 years experience in Quality Control

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Sciences from China University
 • Minimum 2-5 year experience in sales
 • Strong interpersonal and negotiation skills

18-Jul-17

 

Applied
 • Key position and long term career
 • Professional working environment
 • Attractive salary package

29-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.