• อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณณ์ด้านบริหารจัดการงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

11 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบใบเสนอราคาแต่ละร้าน
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in dispatching, import-export, ordering
 • Good connection with shipping line and logistics
 • Good command in English both spoken and written

3 hours ago

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

9 hours ago

 

Applied
 • เรียนจบคณะบริหารธุรกิจ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พอได้บ้าง
 • ทำเกี่ยวกับเอกสาร และออก PO ของฝ่ายจัดซื้อ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
 • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

9 hours ago

 

Applied
 • ช่วยบริหารการขายและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มีทักษะในการบริหารร้านค้าปลีกและการขาย
 • ช่วยบริหารกำลังคน อบรมผลิตภัณฑ์

9 hours ago

 

Applied
 • Purchase
 • buyer
 • Procurement

9 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • พัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ความรู้ด้านการซื้อหรือจ้าง ,การตรวจรับ
 • ความรู้ในการวิเคราะห์ทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years direct experience
 • Purchasing procedures and ethics
 • Minimize operation costs and time

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 22-28 years old
 • Bachelor degree in any related fields
 • 1-3 years working experience

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแล และดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารเวียนภายใน
 • ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องใช้สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือ
 • ประสบการณ์การทำงานทางด้านการจัดซื้อ 10 ปี

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • As Member of the Project Team, Leads Sourcing
 • Participates to Project Meeting and Activities
 • Supports Project Manager in Preparation

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • 3 experience in procurement, sourcing, logistics
 • strong negotiation skill with good interpersonal

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ช/ญ อายุ 35-45 ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Purchasing Section Manager of a public company
 • Corrugaed paper / packaging manufacutuer / seller
 • ERP Dynamic AX experience, working in Samuthsakhon

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลในส่วนของฝ่ายจัดซื้อทั้งระบบ
 • เพศ ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

9 hours ago

 

Applied
 • 5+ years in enterprise sales.
 • ERP sales experience is an advantage.
 • Develop business strategies for designated account

9 hours ago

 

Applied
 • Sourcing
 • Procurement
 • Process Improvement

9 hours ago

 

Applied
 • Knowledge of product, especially Food Ingredient
 • Import & Export experiences in trading business
 • Good command in English

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age 24-30 years old.
 • Degree in Logistics Management
 • Very good written and spoken English skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’ s Degree in Engineering
 • 5 years experience in manufacturing
 • Have an experience on a bidding process

9 hours ago

 

Applied
 • Experienced in buying commodity products
 • Very good English
 • strong analytical skills and negotiation skills

9 hours ago

 

Applied
 • เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาสินค้า
 • สำรวจตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1 ปี -ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 3-5 ปี ด้านงานระบบประกอบอาคาร
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบราคา

9 hours ago

 

Applied
 • Senior Inventory Control Officer
 • พนังงานควบคุมคลังสินค้า
 • พนักงานควบคุมสต๊อกสินค้า

9 hours ago

 

Applied
 • Knowledge in Foods Chain products
 • Demand planning is preferred
 • Demonstrated ability to learn quickly

9 hours ago

 

Applied
 • Procurement/purchasingOfficer
 • จัดซื้อ
 • พนักงานจัดซื้อ

9 hours ago

 

Applied
 • Buyer / Expediture
 • Bangna Office
 • Procurement

9 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher of Chemical Engineering
 • 0 - 2 year(s) experience in Purchasing
 • Computer literacy in Microsoft Office

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Purchasing / Billing / Stock / Sales support
 • 1-3 years’ experience
 • Thai nationality, Age 24-28

9 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดหาแหล่งซื้อ และเปรียบเทียบต้นทุน
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มียานพาหนะ สามารถขับรถได้ สามารถออกไปพบลูกค้าได้

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-38
 • Degree in Food Science and Business Development

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน สุภาพอ่อนน้อม
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of experience in planning
 • Computerized purchasing system, SAP is preferred
 • Good command of English and Computer literacy

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการจัดการ / อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านการจัดการต่างประเทศ 2 ปี ขึ้นไป
 • ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

9 hours ago

 

Applied
 • Male only with Thai nationality
 • Purchasing inventory of coal materials
 • Able to work under high pressure

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 years+ of experience in a procurement role
 • Familiar with the strategic Procurement Process
 • Ability to act independently upon information

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Any Nationality. Male or Female
 • 15 years ofexperience, in “Supermarket”
 • Food Kiosk Merchandising & Management

9 hours ago

 

Applied
 • Good command of English.
 • Minimum of 3 years experience within Subcontractor
 • Bidding and tendering expereince

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและติดตามการจัดซื้อภายในประเทศ
 • เปรียบเทียบราคา คุณภาพ การจัดซื้อและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำใบขอซื้อ (Purchase Request/PR) และ ใบสั่งซื้อ

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in relate field
 • Able to work at Laemchabang, Chonburi
 • Polite, respectful and courteous manners

9 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปด้านจัดซื้อ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้อ, จัดหาและเจรจาต่อรอง Supplier

9 hours ago

THB13k - 25k /month

Applied
 • เพศชาย -หญิง อายุ 23-35ปี
 • งานธุรการบุคคล งานด้านจัดซื้อ จัดหาสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.