• รับผิดชอบการบริหารงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพทั้งหมด
 • ควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านเสื้อผ้า สิ่งทอ
 • วิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงานของระบบคุณภาพ

7 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Leading Women Online Fast Fashion in Region
 • Manage all Production and Sample Room Staff
 • Team leader, Results oriented, Meet Deadlines

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10+ years experience as a financial controller
 • Open for expats with work experience in Thailand
 • ERP procedures and processes skills

7 hours ago

 

Applied
 • Coordination of product launches and cost requests
 • PO release and tracking
 • Work closely w/ vendors, PD, Sourcing in Europe

7 hours ago

 

Applied
 • Manages vendor relationship
 • Partner w/ the Product Development team in Europe
 • Coordinate fit test and salesmen samples requests

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • การศึกษาปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิต
 • ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

7 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาไทยและภาษาจีนในเกณฑ์ดีมาก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีความรู้สึกและทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

7 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in manufacturing production
 • Experienced in the complexities of production
 • Jewelry, Clothing/Garment/Textile & Toys Industry

7 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี - สถิติหรือคณิตศาสตร์
 • สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience is sales and or marketing fields.
 • Strong management and leadership.
 • Experience in textile and garment fields.

7 hours ago

 

Applied
 • Able to build good relationship with others
 • Sex : Female / Male
 • Age : 25-33

7 hours ago

 

Applied
 • Experienced Shiffli Embroidery Puncher/Designer
 • Undergraduate in any field
 • 5 years experience

7 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality only
 • 5-7 years experience in same position
 • Experience in Garments production processes

26-Nov-15

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

26-Nov-15

 

Applied
 • Manage production planning of manufacturing
 • Develop and improve production process
 • Control, monitor and analysis production capacity

26-Nov-15

 

Applied
 • Puchasing Officer
 • 40,000
 • Central

26-Nov-15

 

Applied
 • The world's largest apparel and footwear company
 • Caring and collaborative environment
 • Medical benefits for you and your Immediate family

26-Nov-15

Base salary + high commission

Applied
 • Background from R&D with Chemical manufacturing
 • Good command of English (spoken and written)
 • Research consumer behavior to develop product

26-Nov-15

 

Applied
 • มีประสบการณ์การเย็บกระเป๋าหนังวัวหรือหนังจระเข้
 • งานเย็บกระเป๋าธนบัตรและกระเป๋าถือบุรุษ/สตรี
 • มีความขยัน อดทน ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ

26-Nov-15

 

Applied
 • At least 10 years’ experience in IT infrastructure
 • Knowledge of financial planning & trading systems
 • Good command of written and spoken English

26-Nov-15

 

Applied
 • To plan and implement mechanical maintenance
 • Able to work 6 days a week
 • Experience in Manufacturing industry

26-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age over 28 years
 • Bachelor's degree or higher in Business Admin
 • At least 5 years export sale experience

26-Nov-15

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 5 ปีในธุรกิจโรงงานการ์เม้นท์
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001 : 2008

26-Nov-15

 

Applied
 • Bachelor Degree in Textile Technician
 • Excellent command of English
 • Excellent and proven sales skills

25-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors Degree in Textiles & Clothing
 • Manage a team of QC Operators
 • Responsible for quality inspection in compliance

25-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • CA/CPA or Bachelor’s Degree in Accounting
 • Excellent people management skills
 • Risk management of insurance

25-Nov-15

 

Applied
 • 8-10 years Yarn Spinning Mills in worsted
 • Experience in Manufacturing, chemical or textile
 • Experience in customer technical service

25-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • HR analytics presentations to Global HR head.
 • Coordinate with HRMS vendor/users for resolving
 • Advance Excel skills in a prerequisite

25-Nov-15

 

Applied
 • At least 10-15 years’ experience in chemical
 • Experience in technical customer service
 • Strong knowledge in product development

25-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Chemical Engineering,Business Management
 • (5) years experience in procurement in chemical
 • Experience in textile industry is advantage.

25-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Strong experience in outerwear pattern making
 • 35-45 years of age
 • Good command in English

25-Nov-15

 

Applied
 • Expert in Sewing
 • Able to communicate in English
 • Female 35-45 years old

25-Nov-15

 

Applied
 • Manufacturing and people management.
 • Monitor and control the flow of production.
 • Ensuring the quality, safety, cost, etc.

24-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Thai national, age between 24-35 years
 • Degree in Production Management, Industrial
 • 5 years’ experience in costing inventory control

24-Nov-15

 

Applied
 • Good command in English and Japanese (N2)
 • Able to go business trip in Asia every month !!
 • Thai MALE ONLY!! age 27-35 years old

24-Nov-15

 

Applied
 • Follow up production and QC plan
 • Support manufacturers to improve quality level
 • Having experience in quality control .

24-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • 5-10 years HR experience (HRIS, HRD, HRBP)
 • experience in Multi-national manufacturing company
 • Ability to engage management team

24-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Textile Science,Chemical Engineering.
 • Good understanding ofcarpet/textiles manufacturing
 • Good knowledge of ISO 9001 / ISO 17025.

24-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years factory management experience
 • Ex-Pats Only with excellent English skills
 • Able to work in Cambodia

23-Nov-15

Above THB160k /month

Applied
 • Purchase and follow up fabric and all raw-material
 • 5 years experience garment industry
 • Follow up delivery schedules with suppliers

23-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in sports wear
 • Expirience with Optitex
 • Understand some English

23-Nov-15

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master's degree in Sales & Marketing
 • Experience in Sales or Sales & marketing
 • Own vehicle will be an advantage

23-Nov-15

 

Applied
 • Design and implement all export strategies
 • Very good understanding of International trade
 • Manage all banking logistics for export activities

21-Nov-15

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.