• ทำบัญชี รับ จ่าย ยื่นภาษีทั่วไป
  • โปรแกรมบัญชี winspeed, อ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ทุกโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี,

20-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.