• สัญชาติไทย มีประสบการณ์
 • ต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย มีประสบการณ์
 • ต้องสามารถสื่อภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • สัญชาติไทย มีประสบการณ์
 • สามารถสื่อส่ารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

17-Feb-17

 

Applied
 • สัญชาตืไทย มีประสบการณ์
 • ต้องมีใบ CPAและสามารถใช้ รมีะบบsapได้
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.