• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จัดทำใบสั่งซื้อและนำเสนอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ Parts electronics

18-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สามารถขึ้นทะเบียนจป.ตามกฎหมายกำหนด
 • ขับรถยนต์ได้

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง
 • รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุง และงานด้านไฟฟ้า

18-Feb-17

 

Applied
 • เปิด PR สั่งซื้อ stationary
 • จบ ปวส ขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบภายในโรงงาน

18-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 1 ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • 5 ปีขึ้นไปในด้านเกี่ยวกับจัดซื้อ PARTS ELECTRONIC
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือเกาหลีได้

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.