• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • ทำภาษีภงด.3และ ภงด.53
  • ตรวจสอบต๊อกสินค้า,ทำตรวจจ่ายเจ้าหนี้การค้า

18-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์
  • งานขายปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.