• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร
  • ประสบการณ์ 3 ปีงานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร
  • มีความรู้ด้านเบเกอรี่, ISO 9001, HACCP, HALAL

58 mins ago

 

Applied
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
  • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
  • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

27-Mar-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ
  • นำเสนอขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้ลูกค้ากลุ่มซุปเปอร์
  • นำเสนอกิจกรรมทางการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

27-Mar-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.