• บริหารโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณโครงการ

20-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for full scope of recruitment
 • Experiences in recruitment, OD, training
 • Female Only

19-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

18-Jan-17

 

Applied
 • Minimum 10 years working experiences in HRD.
 • Oversea the full scope of HRD in the areas
 • Good command of English (TOEIC = 500).

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.