• วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
 • สามารถอ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • ใส่ใจรายละเอียด มีความถี่ถ้วน และแม่นยำ

22-Feb-17

 

Applied
 • Developing web-based applications.
 • Expertise in Internet technologies and .NET.
 • Strong skills in IIS and SQL Server programming.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • University degree in Pharmaceutical
 • 2-5 years of experience in pharmaceutical
 • Excellent communication skills in Thai and English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field.
 • Good interpersonal and communication skills.
 • Good command of spoken and written English.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai lawyer’s license.
 • Experience in IP litigation/enforcement work.
 • Good command of English.

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • No experience is necessary
 • High Vocational, or Bachelor’s Degree in Accountin
 • Good attitude and service-oriented

22-Feb-17

 

Applied
 • To manage data entry for billing system
 • High vocational degree or Bachelor’s Degree
 • Like working with numbers

22-Feb-17

 

Applied
 • B.A. or graduate degree
 • Strong background in research and report
 • experience in a marketing, communications

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.