• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 10 ปี ขึ้นไป

15 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลไม่ต่ำกว่า 8 ปี

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีปสก.เกี่ยวกับ digital marketing, social media
 • ความรู้เกี่ยวกับ web development (HTML)

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี หรือ ป.โท ทางด้านการตลาดหรือ MBA
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.