• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขั้นไป
 • ปสก.ด้านการขาย 5 ปีหรือ Sales งานสายรพ. 1 ปีขึ้นไป
 • มีปสก.ในการควบคุม กำกับ ดูแล ทีมขายอย่างน้อย 2 ปี

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 45 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณณ์ด้านบริหารจัดการงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 50 - 55 ปี เพศชาย
 • วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์/เนติบัณฑิตย์
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี หรือ ป.โท ทางด้านการตลาดหรือ MBA
 • ประสบการณ์บริหารงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.