• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์งานด้านเลขานุการ 1 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานอาคารสูงและการบำรุงรักษาเครื่องจักร

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือบริหารจัดการ 3 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Graphic , Artwork
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Illustrator, Photoshop ได้

21-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความทุ่มเท

21-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 32-43 ปี
 • การศึกษาป.ตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อสารไม่น้อยกว่า 5-7 ปี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์
 • อายุ 45 – 55 ปี
 • เคยผ่านงานตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบริหารธุรกิจ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจัดซื้อ 5 ปีขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.