• ชายหรือหญิง ไม่จำกัดประสบการณ์
 • ประสบการณ์ด้านการขายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ TOT
 • มีคอมมิชชั่น ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์

20-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี อายุ 21-25 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงาน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 1 – 3 ปี
 • อายุ 25 – 30 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
 • อายุ 30 – 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3 – 5 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ

18-Jan-17

Base salary + high commission

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.