• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี และที่เกี่ยวข้อง
  • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

22-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.