• ปริญญาตรีขึ้นไปโดยเน้น สาขาทางด้านสถิติ
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel, Word

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Contact with BU to gather business requirments
 • System anayst according to business required
 • Participate in development, testing and implementa

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ติดตามหนี้ที่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา
 • จัดทำรายงานการติดตามหนี้แก่ผู้บังคับบัญชา
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการเงิน
 • จัดทำ Bank Reconcile ทุกบัญชี
 • จัดทำงบประมาณของแผนก

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำแบบกรมธรรม์และรายละเอียดส่งคปภ.
 • ออกแบบและจัดทำความคุ้มครองของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคุ้มครองของกรมธรรม์

3 hours ago

 

Applied
 • Perform actuarial valuation to compute IBNR reserv
 • Conduct risk transfer test
 • 3-5 Years of Experience in Calculation of IBNR

3 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ในโครงการที่ได้รับ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในธุรกิจประกันชีวิต
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years' experience in Compliance
 • Prepare monthly compliance reports
 • Develop and maintain compliance policies

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

23-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

21-Mar-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ห้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Provide legal advice and opinion
 • Draft, review and revise all kinds of contract
 • Coordinate and contact with all stackholder

21-Mar-17

 

Applied
 • Receiving, recording and processing all claims
 • Identifying suspicious or fraudulent claims
 • Claim knowledge and understanding of insurance

21-Mar-17

 

Applied
 • Supporting the delivery of the HR Strategy
 • Deliver talent management and execute annual plans
 • Preparing and provide information for Management

20-Mar-17

 

Applied
 • Manage and lead Claims Department to achieve goals
 • Ensure that claim handlings are correct and proper
 • Identify suspicious, potentially fraudulent claims

20-Mar-17

 

Applied
 • MSs, MA or BSc / BA in business administration
 • Excellent organizational and leadership skills
 • Demonstrable experience in developing efficient

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/BA degree in Marketing, Communications
 • Demonstrable experience in marketing data analytic
 • Knowledge of HTML, CSS and web development tools

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • BS/BA degree in Marketing or associates
 • Direct experience in selling to large professional
 • Excellent communication skills

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.