• เพศหญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบการขาย/ดูแลยอดขาย หาฐานลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจประเภทงาน Event
 • มีทักษะการนำเสนอ และการสื่อสารประสานงานเป็นอย่างดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน Event อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษอังกฤษได้ในระดับดี ถึง ดีมาก

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.