• วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล หรือสาขาเกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 4-5 ปีด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงานปิโตรเคมี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้ (การพูดและการเขียน)

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • Diploma in Electrical Power or Instrument& Control
  • Computer skill; MS Office / MS Outlook / Internet
  • 1-3 years of experience in Electrical

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.