• เพศหญิง / ชาย , อายุ 30 ปีขึ้น
 • การศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้าน Logistic / Shipping 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงานใหม่
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่แม่สอดได้

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.