• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
  • อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • มีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.