• ตรวจนับ เช็ค ปล่อยสินค้า ที่มาฝากเก็บในคลังสินค้า
 • ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและลูกค้าที่เข้ามา

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนา
 • เพศชาย อายุ 23 - 30 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสารงานกับพนักงานได้

18-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ สาขาบริหารธ
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี
 • สามารถวางแผนและควบคุมระบบไฟฟ้าทั้งระบบได้

18-Jan-17

 

Applied
 • อายุระหว่าง 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีบริหาร ด้านบัญชีต
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน 1-2 ปี

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.