• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
  • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
  • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
  • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
  • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.