• ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
  • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
  • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย (Supplier)
  • เพศหญิง / อายุ 22-25 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สารเคมีที่ใช้ในไลน์ผลิต
  • ตรวจเช็คสารเคมีที่ใช้ในห้อง LAB
  • ทำเอกสารที่เกี่ยวข้องของแผนก

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.