• ควบคุมคุณภาพในสายการผลิต
  • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
  • ตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการผลิต

18-Feb-17

 

Applied
  • เพศ ชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
  • ปวส.ขึ้นไป ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
  • แก้ไขปัญหาได้ใน กรณีเครื่องจักรขัดข้อง

18-Feb-17

 

Applied
  • จัดทำรายงาน ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภพ.30
  • ประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
  • คิดต้นทุนสินค้าในโรงงาน

18-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.