• มีทักษะและความสามารถในการประสานงาน
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี
 • มีใจรักงานบริการสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

21-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำแผนการสรรหาและคัดเลือก
 • จัดทำแผนงาน และ คู่มือการปฏิบัติงานภายในฝ่ายพัฒนา
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Training Road Map)

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์
 • ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้อง

21-Mar-17

 

Applied
 • ด้าน AP ตั้งหนี้ ค่าใช้จ่าย/จ่ายชำระหนี้
 • จัดทำ ภง.ด.1,3,53,ภ.พ.30,รับวางบิล
 • ตัด statement ,ตั้งหนี้,คีย์ภาษีซื้อ,คีย์รายการขาย

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.