• มีทักษะและความสามารถในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • ควบคุมการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ ระบบไฟฟ้า
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำและสร้างแรงจูงใจในทีมที่ดี

18-Jan-17

 

Applied
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โปสเตอร์ ไวนิล
 • หญิง , ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิก เช่น Photoshop,AI,Acrobat

18-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร
 • ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์
 • ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้อง

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลการรับชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.