• เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานก่อสร้าง

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-10 ปี

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ควบคุม งานติดตั้ง งานระบบ สุขาภิบาล สื่อสาร

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ดูแลและควบคุมงาน หน้างานและรายงานความคืบหน้า

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.