• เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ใช้ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ชอบการติดต่อประสานงาน ชอบพูดคุยเจราจาต่อรอง

19-Jan-17

 

Applied
 • เขียนแบบ Shop Drawing (แบบใช้ในการก่อสร้าง)
 • รับผิดชอบงานเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
 • เขียนและอ่านแบบ ได้

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • 3ปีขึ้นไป ด้าน ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟฟ้า

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว)

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.