• วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • สามารถปิดงบและ รู้ระบบบัญชีและภาษีเป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ ความรู้ ด้าน Online Media/E-Commerce.
  • มีความรู้และความเข้าใจเรื่อง Search Marketing
  • มีพื้นฐานการทำ Content Marketing, SEO, Google Ad.

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.