• เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • Thai Nationality , Male Age 30 -45 years old
  • bachelor degree in Marine or Marine Engineering
  • 1 year experience in Ship/Port Captain,Marine Sup

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.