• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในด้าน SQL, Microsoft Office

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related filed
 • Experience in financial services
 • Able to communicate in English

4 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in in finance/ banking
 • Strong verbal, written, presentation skills
 • Should have a thorough understanding of derivative

5 hours ago

 

Applied
 • Asset Liability Management
 • Master's degree in MIS,MBA,Economics
 • knowledge of compound rate& PV,cash flow calculate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Engage and acquire new clients per target.
 • Prepare account plan and acquisition game plan.
 • Equip with in-depth knowledge of SCB products.

15 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานในการจัดทำEvent Marketing
 • จัดทำเครื่องมือเพื่อสนับสนุนหน่วยงานขาย
 • ศึกษาตลาดและวิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจ

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีทักษะการสื่อสาร และประสบการณ์การขาย
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in finance, accounting
 • Strong writing skills (Thai and English)
 • Outstanding analytical and inter-personal skills

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ด้านงานสาขา การลงทุน
 • บุคลิกดี มีทักษะในการสือสารที่ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ในด้านธุรกิจ SME
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ Call Center Agent อย่างน้อย 1 ปี
 • พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถวิเคราะห์ Business Model

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Finance and Banking
 • Experience in RM or Trade Finance
 • Good English communication and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน/การธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบรับรอง CIA, CPA, CFSA, FRM

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ การตรวจสอบภายใน

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Finance , Financial Mathematics
 • Assist team with ad hoc analysis and projects
 • Fluent in both spoken and written in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting, Finance
 • Experience in the audit or branch
 • Experienced in SQL programming, database design

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Finance, Risk Management
 • Experience in Market Risk Management
 • Good command of English is required

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or higher Degree
 • Experience in Consulting, Banking Technology
 • Good command of English is required

16-Jan-17

 

Applied
 • Master's Degree in accounting, Finance.
 • Experience in Credit Analyst related, Underwriter.
 • Familiar with rules and regulations of banking.

16-Jan-17

 

Applied
 • Single Lincenses, Wealth
 • 2-3 years of Banking expereince
 • Investment interest

16-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • Charles River (CRD)
 • 2-3 years of experience in related field
 • Good command of English and computer literacy

16-Jan-17

 

Applied
 • Degree in Engineering or Computer Science
 • Strong track record of on-time
 • Ability to manage Agile and Non-Agile projects

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ degree in a technical field
 • Experience in software architecture
 • Good knowledge of banking and banking architecture

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in application development
 • Strong leadership, strategic thinking, planning
 • Understand current SCB architecture

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher, with specialized training.
 • 5 years of Project Management experience.
 • Project Management Certification a plus.

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Experiences in JAVA, HTML, C, C++

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience as IT security policy, IT audit
 • Prior experience in PCI DSS, ISO27001

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in such areas as IT security
 • Industry Certifications (CISSP, CISM, CRISC)
 • Good personality and presentation skills

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Computer Engineering, Computer Science
 • Experience in multiple programming languages
 • Highly proficient in both English and Thai

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Information Technology, Computer Science
 • Experience working in an IT security, IT auditor
 • Professional Certification such as CISSP, CISA

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ถ้ามี CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
 • Experience in Data Analytic, MIS or related field
 • Excellent in Microsoft Excel
 • Analytic skill and credit analysis background

13-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

13-Jan-17

 

Applied
 • Experience in banking or consulting firm
 • Strong analytical and conceptual skills
 • Entrepreneurship with P&L responsibility

13-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านนิติศาสตร์ หรือ เนติบัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านฟ้องคดี/บังคับคดี/ว่าความ 3 ปี
 • มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

13-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านนิติศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 10 ปี ในการดำเนินคดีแพ่ง
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

13-Jan-17

 

Applied
 • Responsible for ATM, branch and cash center route
 • 5 years experience preferably in logistics
 • Bachelor degree and above in Engineer, Statistics,

12-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in in finance/ banking
 • 3 years working experience in risk management
 • knowledge of banking businesses and regulations

12-Jan-17

 

Applied
 • Develop strategic directions & Business plans
 • Initiate and execute new project initiatives
 • Conduct and analyze market and competitive

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำวิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายได้
 • ส่งประเมินราคาหลักประกันและจัดทำเอกสาร
 • จัดทำCustomer review และเอกสารประกอบการพิจารณา

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบ One Stop Service
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆให้มีประสิทธิภาพ

12-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • 1-3 years of experience in SME, Business
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin
 • Study and understand business and financial needs

12-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.