• มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Online Marketing
  • สามารถวางแผน จัดทำข้อมูลทางการตลาด ประเมินผลแลSAP
  • ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ การด้านบริหารจัดการ การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านโปรแกรมสำเร็จรูป SAP
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.