• มีความเป็นผู้นำและกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา
  • ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.