• ปริญญาตรีสายสังคม เช่น นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิ
  • มีความเข้าใจและสนใจใน Social Media และเทคโนโลยี
  • มีความรับผิดชอบสูง

21-Mar-17

 

Applied
  • Bachelor or Master Degree in any related fields
  • 3 years of experiences in Web Development
  • Design Team to provide solution and run project

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.