• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.