• จัดหาข้อมูลที่ดินสำหรับพัฒนาทำโครงการ
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.