• วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป
  • ใช้โปรแกรม MS. Excel. Auto CAD ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • จัดหาข้อมูลที่ดินสำหรับพัฒนาทำโครงการ
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
  • Able to speak Japanese N2 level up
  • Can drive and have driving license
  • Good and attentive personality

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.