• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถิติ
  • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวางแผนผลิต
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกียวข้องพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24-Mar-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • ดูแลจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

24-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.