• ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนการบริหารงานอัตรากำลังพลด้านการสรรหาบุคลากร

21-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.