• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี
  • ตรวจเช็คใบกำกับภาษี บันทึกใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญจ่าย

19-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
  • ประสบการณ์การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  • วางแผนการบริหารงานอัตรากำลังพลด้านการสรรหาบุคลากร

19-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์การทำงานด้านที่เกียวข้องพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

18-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.