• จบบัญชีหรือผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชี
  • จบ ปวส.-ปริญญาตรี /อายุ 23ปีขึ้นไป
  • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถลงบัญชีได้ถูกต้อง

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.