• ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
  • ประมาณการวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
  • สามารถอดปริมาณของจากแบบได้

21 hours ago

 

Applied
  • จบการศึกษาป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ควบคุมดูแลงานก่อสร้างต่างๆภายในโครงการ
  • จัดทำ BOQ ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.