• วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง / เพศชาย บุคลิก หน้าตาดี
 • หากมีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • เพศชาย
 • สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆ

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาดบริหาร
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ 1 ปี
 • สามารถทำงาน 6 วันได้

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ชึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Digital Marketing
 • มีความสามารถด้านโปรแกรม Photoshop

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการจัดการ
 • มีประสบการณ์ในการทำ Design, Development

20-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 4ปี ขึ้นไป ด้านการถอดแบบ
 • หากผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • ทำงาน 6 วัน และสามารถงานประจำโครงการได้

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการจัดการ บัญชี
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ด้านงานธุรการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา ,ก่อสร้าง , ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ

17-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.