• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ 4ปี ขึ้นไป ด้านการถอดแบบ
  • หากผ่านงานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.