• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ ด้านงานก่อสร้าง งานไฟฟ้า อาคาร
  • สามารถทำงาน 6 วันได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
  • จบใหม่ / มีประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาการบัญชี การเงิน
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบบัญชี
  • มีความรู้และทักษะใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.