• จัดซื้อ
 • วิศวกรรม
 • จบใหม่

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Liberal Arts
 • Mandarin language
 • English language

21-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์
 • ปวช ปวส, ปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่า
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 22 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ
 • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ การตรวจสอบ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุระหว่าง 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.6 ขึ้นไป ปวช.,ปวส,ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิด

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Unix และ Oracle เป็นอย่างดี

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการบริหารทีมงาน ไม่น้อยกว่า 15 คน
 • บัญชีลูกหนี้
 • ปริญญาโทด้านการบริหารหรือบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้ JAVA ได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการ coding program

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ประสบการณ์ด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์
 • สามารถใช้ AutoCAD ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • ประสานงานการจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานประสานงาน, เลขานุการ

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านคลังวัตถุดิบ หรือคลังสินค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลทีมช่างซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารอย่างน้อย 5 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแล ควบ คุมตรวจสอบ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง, วิศวกรรมโยธา

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหรือตกแต่งภายใน

19-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female Age between 30-40 Years
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Communicable in English

19-Jan-17

 

Applied
 • Marketing
 • New graduated
 • Management Trainee

18-Jan-17

 

Applied
 • Marketing
 • Product Management
 • Sales

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Accountant
 • Payment
 • overseas

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.