• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • ชอบเดินทาง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี.
 • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน มีความทัศนะคติเชิงบวก

19-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานจัดเส้นทางการขนส่ง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 35 ขึ้นไป จบสาขา บัญชี หรือการเงิน
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทุ่มเทได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำติดตั้ง แก้ไข ดูแลสายสัญญาณ server , router
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านไอทีและฝ่ายศิลป์
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี อายุไม่เกิน 32
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี

19-Jan-17

 

Applied
 • กำหนดแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขับรถ

19-Jan-17

 

Applied
 • รับจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าคลัง
 • ชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ขนของตรวจนับสินค้าขึ้นรถตามคำสั่งซื้อ

19-Jan-17

 

Applied
 • ดูแลพนักงานให้รับ เก็บ จ่าย ตรวจสอบเอกสารให้ถูก
 • ประสานงานกับหน่วยงานขาย จัดซื้อเพื่อรับทราบยอด
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงานตรงสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของกฎหมายแรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถฝึกอบรมได้

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • มีความรู้ความสามารถด้านการผลิต
 • ประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการของลูกค้า
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอสินค้า equipment,

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไปอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงานช่าง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

19-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.