• ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีการจัดการระหว่างประเทศ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี อายุไม่เกิน 32
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 30 ปี.
 • มีความขยัน อดทนต่อแรงกดดัน มีความทัศนะคติเชิงบวก

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานจัดเส้นทางการขนส่ง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • อายุ 35 ขึ้นไป จบสาขา บัญชี หรือการเงิน
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทุ่มเทได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • รับจ่ายสินค้าและดูแลสินค้าคลัง
 • ชาย วุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ขนของตรวจนับสินค้าขึ้นรถตามคำสั่งซื้อ

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิวิศวกรรม วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีรถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำติดตั้ง แก้ไข ดูแลสายสัญญาณ server , router
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านไอทีและฝ่ายศิลป์
 • ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน

22-Feb-17

 

Applied
 • กำหนดแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์
 • ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • มีประสบการณ์ในสายงานการผลิต อย่างน้อย 2 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขับรถ

22-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ
 • ชอบเดินทาง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.