• เพศ ชาย หรือ หญิง
  • อายุ 25 ถึง 35 ปี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
  • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวงได้

23-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
  • สามารถทำงานที่อำเภอ ลาดบัวหลวงได้

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.